SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (Spirometri)

 
HANGİ DURUMLARDA SOLUNUM  FONKSİYON TESTLERİ YAPILIR?
 
Bu testler genel anlamda, solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman, kimyasal mad. gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır. 
 
Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin  ve  akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla  uygulanır. Bu testler spirometre denilen cihazlarla yapılır. Solunum fonksiyon testleri, günümüzde elektronik ve bilgisayar teknolojisinin bu alanda kullanılması ile artık cepte dahi taşınılıp hastanın bulunduğu yerde uygulanabilen pratik aletlere dönüşmüştür. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.
 
Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin; Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.
 
“SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARACIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTA VE GÖGÜS HASTALIKLARI UZMANI DOKTORUMUZ TARAFINDAN  YORUMLAMAKTADIR”