PORTÖR MUAYENESİ

 
Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;
 
1. Dışkı kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)
 
2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)
 
3. Boğaz kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
 
4. Burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
 
5. Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 
Klinik muayeneden oluşan bir grup değerlendirmenin toplamıdır. Bütün bu işlemlerin hepsi işletmenizde mobil araçlarımız ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır. Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuarlarımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.
 
Bütün sonuçlar klinik muayene ile birlikte tekrar  değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır.
 
İş yerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanmakta ve bu konuda iş yeri bilgilendirilmektedir.