MİSYONUMUZ

 
Misyonumuz
 
• Kuzey Mobil Sağlık Hizmetleri olarak misyonumuz, toplumun hastane öncesi ve hastane sonrası ihtiyacı olabilecek her tür sağlık ihtiyacını en az hastane kalitesinde kusursuz sağlamak;
• Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,
• Vereceğimiz sağlık hizmetleri ile sağlıklı yaşam anlamında ,  yaşam kalitesini yükseltmek,